Svensk Undulathobby, SUH är en förening för dig /er som är intresserad/e av undulater i alla dess former och färger. 

Föreningen startades 2007 av ett gäng undulatintresserade människor som tyckte att det fattades något inom undulathobbyn i Sverige.

SUH anordnar utställningar, håller föredrag, skriver artiklar, anordnar träffar och försöker på alla sätt sprida information om undulaten och dess skötsel.

Svensk Undulathobby är medlem av World Budgerigar Organisation, WBO. 

Information till våra medlemmar sprids genom internet, brev/mail, Facebook eller genom e-tidningen SUH-bladet

Svensk Undulathobby håller två utställningar per år, Ungfågel/Derby på våren  och Klubbmästerskapet på hösten. 

Uppfödare & Utställningsintresserade