SUH

 Välkommen till Svensk Undulathobby

                                         Årsmötet 2020 har hållits lördagen d 19 september 2020.


SUH anordnar utställningar, håller föredrag, skriver artiklar, anordnar träffar och försöker på alla sätt sprida information om undulaten och dess skötsel.  

Webmaster: Kerstin Strandqvist epost: kerstinspippi@gmail.com