Resultat KM (klubbmästerskap) 2023

Helgen den 30/9-1/10 utställning i Jönköping.Utställningsundulater

Best in show Sam Bahre 

Bäst i motsatt kön Sam Bahre

Bästa ungfågel Sam Bahre

Bästa ungfågel motsatt kön Karin Markström


Fem bästa hanar

1. Sam Bahre 

2. Sam Bahre

3. Sam Bahre

4. Karin Markström

5. Sam Bahre 

Fem bästa honor

1. Sam Bahre

2. Karin Markström 

3. Sam Bahre

4. Leif Lindbergh

5. Michelle Gerfort Nannesson


Fem bästa totalt

1. Sam Bahre 

2. Sam Bahre

3. Sam Bahre

4. Sam Bahre

5. Karin Markström

Bästa junior Valiant Vinterdag

Bästa Färgvariant

                                                     A-utst.                                          B-utst.                                      Totalt.

Normaltecknat                        Karin Markström                        Sam Bahre                            Sam Bahre

Isabell                                 Sten-Åke Morgander                      Sam Bahre                            Sam Bahre

Opalin                                      --------------------                         ----------------------                     ----------------

Opalin Isabell                     Sten-Åke Morgander                                                             Sten-Åke Morgander

Gulmaskat                          Karin Markström

Spangle                               Karin Markström                             Sam Bahre                            Sam Bahre

Australbrokigt                   Sten-Åke Morgander                      Leif Lindbergh                      Leif Lindbergh

Lutino & Albino                      --------------------                          -----------------------                   -----------------

Övriga varianter                   ---------------------                         Gerfort Nannesson                Gerfort Nannesson

Udda varianter                    Björn Johansson                          --------------------                      Björn Johansson

Par                                        ------------------                              ---------------------                      -----------------

Poäng

Sam Bahre Uppflyttad till A-utställare utställningsundulater

Gerfort Nannesson              1 3 poäng

Leif Lindbergh                        7 poäng 

Benny Båth                            6 poäng

Kerstin Strandqvist                 2 poäng  

Viking Vinterdag                    1 poäng 

Färgundulater

Best in show Gill Alderin

Bäst i motsatt kön Kerstin Strandqvist 

Bästa ungfågel Kerstin Strandqvist 

Bästa ungfågel motsatt kön Lena Eklundh Lindvall

Tre Bästa hanar

1. Gill Alderin

2. Lena Eklundh Lindvall

3. Lena Eklundh Lindvall

Tre Bästa honor

1. Kerstin Strandqvist

2. Kerstin Strandqvist

3. Kerstin Strandqvist

Tre bästa totalt

1. Gill Alderin

2. Lena Eklundh Lindvall

3. Kerstin Strandqvist


Poäng:

Kerstin & Billy Strandqvist                    A uppfödare

Lena & Jörgen Eklundh Lindvall            21 poäng

Gill Alderin                                             20 poäng

Benny/Maria Båth                                    7 poäng

Pierre & Catrine  Lindsjö                         5 poäng

Michelle & Fredrik Gerfort Nannesson   3 poäng


Resultat KM (klubbmästerskap) 2022

Helgen den 1-2 oktober utställning i Jönköping.

Utställningsundulater

Best in show                                            Sam Bahre                                       Isabell grå hane

Bäst i motsatt kön                                   Christina Müller Jonsson               Grågrön hona

Bästa ungfågel                                        Kerstin Strandqvist                         Isabell ljusgrön hane

Bästa ungfågel motsatt kön                  Sten-Åke Morgander                      Isabell himmelsblå


Fem bästa hanar 

1. Sam Bahre                                                                                                      Isabell grå

2. Sten-Åke Morgander                                                                                    Isabell himmelsblå

3. Kerstin Strandqvist                                                                                       Gulmaskad grå

4. Kerstin Strandqvist                                                                                       Isabell ljusgrön

5. Sam Bahre                                                                                                    Grågrön


Fem bästa honor

1. Christina Müller Jonsson                                                                             Grågrön

2. Karin Markström                                                                                          Ljusgrön spangle

3. Sten-Åke Morgander                                                                                   Isabell himmelsblå

4. Sam Bahre                                                                                                    Isabell grå

5. Sten-Åke Morgander                                                                                   Gulmaskad himmelsblå


Fem bästa totalt 

1. Sam Bahre                                                                                                    Isabell grå

2. Christina Müller Jonsson                                                                           Grågrön

3. Sten-Åke Morgander                                                                                  Isabell himmelsblå

4. Karin Markström                                                                                         Ljusgrön spangle

5. Kerstin Strandqvist                                                                                     Gulmaskad grå

Bästa junior Ronja Eklund                                                                             Gulmaskad kobolt hane


Bästa förstagångsutställare Benny/Maria Båth

Ulf Thörns minnespris Sam Bahre

Bästa Färgvariant

                                   A-utst.                                            B-utst.                              Totalt.

Normaltecknat Sten-Åke Morgander                           Christina Müller J              Christina Müller J

Isabell               Sten-Åke Morgander                           Sam Bahre                         Sam Bahre

Opalin                   -------------                                           Karin Markström                Karin Markström

Opalin Isabell   Sten-Åke Morgander ---- ---

Gulmaskat        Sten-Åke Morgander                           Kerstin Strandqvist             Kerstin Strandqvist

Spangle            Sten-Åke Morgander                            Karin Markström                Karin Markström

Australbrokigt  Sten-Åke Morgander                            Karin Markström                Sten-Åke Morgander

Lutino & Albino --- --- ---

Övriga varianter ---                                                        Michelle Gerfort N               Michelle Gerfort N

Udda varianter ---                                                           Karin Markström                  Karin Markström

Poäng

Karin Markström 42 p (Uppflyttad till A-utställare utställningsundulater)

Sam Bahre 33 p

Christina Müller Jonsson 21 p

Kerstin Strandqvist 20 p

Michelle/Fredrik Gerfort Nannesson 6 p

Inger Lindegren 1 p

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Färgundulater

Best in show                                                 Kerstin Strandqvist                    Gulmaskad kobolt

Bäst i motsatt kön                                        Lena Eklundh Lindvall               Gråvinge mauve

Bästa ungfågel                                             Kerstin Strandqvist                    Gulmaskad kobolt

Bästa ungfågel motsatt kön                       Benny/Maria Båth                      Opalin mauve

Poäng:

Kerstin Strandqvist 30 p (Uppflyttad till A-utställare färgundulater)

Lena Eklundh Lindvall 21 p

Benny/Maria Båth 16 p

Karin Markström 4 p

Ronja Eklund 4 p

Inger Lindegren 1 p


Resultat KM (klubbmästerskap) 2021

Helgen den 2-3 oktober utställning i Jönköping.

Placeringar

Vinst                                            Färg                              Utställare

Best in Show                            Isabell himmelsblå 1.0    S-Å Morgander

Bäst i motsatt kön                    Koboltblå 0.1                   S-Å Morgander

Bästa Ungfågel                        Isabell ljusgrön 1.0          Tina Wantling 

Bästa ungfågel i motsatt kön Isabell himmelsblå 0.1     S-Å Morgander

Bästa förstagångsutställare                                           Jonas Norrbin

Ulf Thörns Minnespris              Isabell ljusgrön 1.0        Tina Wantling

Fem bästa hanar

1. Isabell himmelsblå                                                         S-Å Morgander

2. Isabell ljusgrön                                                             Tina Wantling

3. Gulmaskad Isabell grå                                                  Tina Wantling

4.Gulmaskad skuggvinge himmelsblå                             Tina Wantling

5. Grågrön                                                                         Karin Markström 

Fem bästa honor

1.Kobolt                                                                             S-Å Morgander

2. Isabell himmelsblå                                                       S-Å Morgander

3. Spangle ljusgrön                                                          Karin Markström

4. Isabell grå                                                                     Tina Wantling

5. Grågrön                                                                        Karin Markström

Fem bästa totalt

1. Isabell himmelsblå 1.0                                                   S-Å Morgander

2. Isabell ljusgrön 1.0                                                       Tina Wantling

3. Gulmaskad Isabell grå  1.0                                           Tina Wantling

4. Gulmaskad skuggvinge himmelsblå 1.0                      Tina Wantling

5. Koboltblå 0.1                                                                  S-Å Morgander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placeringar Färgundulater

Vinst                             Färg                                             Utställare

Best in Show             Guldmaskad kobolt 1.0                 Ronja Eklund 

Bäst i motsatt kön     Gulmaskad DF Spangle 0.1          K & B Strandqvist

Bästa Ungfågel         Gulmaskad kobolt spangle          Ronja Eklund 

Bästa ungfågel i motsatt kön Mauve skuggvinge  1.0  L Lindvall & J Öhman 

Bästa Junior        Gulmaskad kobolt                               Ronja Eklund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bästa färgvariant

Variant                      Grupp A                                    Grupp B                                              Totalt

Normaltecknat    S-Å Morgander                       Karin Markström                            S-Å Morgander

Isabell                  S-Å Morgander                       Tina Wantling                                 S-Å Morgander

Opalin                  S-Å Morgander                       Karin Markström                            Karin Markström

Opalin Isabell                                                       Tina Wantling                                 Tina Wantling

Gulmaskat                                                            Tina Wantling                                 Tina Wantling

Spangle                                                                 Karin Markström                            Karin Markström

Australbrokigt  S-Å Morgander                          Karin Markström                            Karin Markström

Lutino & Albino                                                    Tina Wantling                                 Tina Wantling

Övriga varianter                                                   Tina Wantling                                 Tina Wantling

Udda varianter                                                      Karin Markström                            Karin Markström

Par                                                                          K & B Strandqvist                          K & B Strandqvist

Resultat KM 2019

Resultat KM (klubbmästerskap) 2019

Helgen den 21-22 september 2019 utställning i Jönköping.

Placeringar

Vinst Färg Utställare

Best in Show Isabell himmelsblå hona Ali Bozkurt

Bäst i motsatt kön Isabell grå hane Ali Bozkurt

Bästa Ungfågel Isabell grå hane Ali Bozkurt

Bästa ungfågel i motsatt kön Isabell grågrön hona Ali Bozkurt

Bästa förstagångsutställare Karin Markström

Fem bästa hanar

1. Isabell grå Ali Bozkurt

2. Gulmaskad H-blå Ali Bozkurt

3. Skuggvinge grå Ali Bozkurt

4. Isabell ljusgrön Tina Wantling

5. Gulmaskad isabell grå Ali Bozkurt

Fem bästa honor

1. Isabell himmelsblå Ali Bozkurt

2. Isabell grågrön Ali Bozkurt

3. Isabell grå Ali Bozkurt

4. Isabell grå Ali Bozkurt

5. Isabell grå Ali Bozkurt

Fem bästa totalt

1. Isabell himmelsblå hona Ali Bozkurt

2. Isabell grå hane Ali Bozkurt

3. Isabell grågrön hona Ali Bozkurt

4. Isabell grå hona Ali Bozkurt

5. Gulmaskad H-blå hane Ali Bozkurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placeringar Färgundulater

Vinst Färg Utställare

Best in Show Gulmaskad spangle honaKerstin Strandqvist

Bäst i motsatt kön Gulmaskad spangle haneRonja Eklund

Bästa Ungfågel Gulmaskad spangle honaKerstin Strandqvist

Bästa ungfågel i motsatt kön Gulmaskad spangle haneRonja Eklund

Bästa Junior Gulmaskad spangle haneRonja Eklund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bästa färgvariant

Variant                                   Grupp A                          Grupp B                                                  Totalt

Normaltecknat                   Ali Bozkurt                        Karin Markström                                   Ali Bozkurt

Isabell                                Ali Bozkurt                        Jimmy Abdelahad                                  Ali Bozkurt

Opalin                               Ali Bozkurt                         Tina Wantling                                         Ali Bozkurt

Opalin Isabell                   Ali Bozkurt                        Tina Wantling                                         Ali Bozkurt

Gulmaskat                        Ali Bozkurt                        Tony Grönberg                                       Ali Bozkurt

Spang                               S-Å Morgander                      ---------------                                          S-Å Morgander

Australbrokigt                     ---------------                      Tony Grönberg                                       Tony Grönberg

Lutino & Albino                   ---------------                          ---------------                                                   -------------

Övriga varianter             Ali Bozkurt                          ---------------                                                Ali Bozkurt

Udda varianter                 ---------------                  Karin Markström                                            Karin Markström

Par                                     ---------------                      --------------                                                           --------------