Resultat KM (klubbmästerskap) 2021

Helgen den 2-3 oktober utställning i Jönköping.

Placeringar

Vinst                                            Färg                              Utställare

Best in Show                            Isabell himmelsblå 1.0    S-Å Morgander

Bäst i motsatt kön                    Koboltblå 0.1                   S-Å Morgander

Bästa Ungfågel                        Isabell ljusgrön 1.0          Tina Wantling 

Bästa ungfågel i motsatt kön Isabell himmelsblå 0.1     S-Å Morgander

Bästa förstagångsutställare                                           Jonas Norrbin

Ulf Thörns Minnespris              Isabell ljusgrön 1.0        Tina Wantling

Fem bästa hanar

1. Isabell himmelsblå                                                         S-Å Morgander

2. Isabell ljusgrön                                                             Tina Wantling

3. Gulmaskad Isabell grå                                                  Tina Wantling

4.Gulmaskad skuggvinge himmelsblå                             Tina Wantling

5. Grågrön                                                                         Karin Markström 

Fem bästa honor

1.Kobolt                                                                             S-Å Morgander

2. Isabell himmelsblå                                                       S-Å Morgander

3. Spangle ljusgrön                                                          Karin Markström

4. Isabell grå                                                                     Tina Wantling

5. Grågrön                                                                        Karin Markström

Fem bästa totalt

1. Isabell himmelsblå 1.0                                                   S-Å Morgander

2. Isabell ljusgrön 1.0                                                       Tina Wantling

3. Gulmaskad Isabell grå  1.0                                           Tina Wantling

4. Gulmaskad skuggvinge himmelsblå 1.0                      Tina Wantling

5. Koboltblå 0.1                                                                  S-Å Morgander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placeringar Färgundulater

Vinst                             Färg                                             Utställare

Best in Show             Guldmaskad kobolt 1.0                 Ronja Eklund 

Bäst i motsatt kön     Gulmaskad DF Spangle 0.1          K & B Strandqvist

Bästa Ungfågel         Gulmaskad kobolt spangle          Ronja Eklund 

Bästa ungfågel i motsatt kön Mauve skuggvinge  1.0  L Lindvall & J Öhman 

Bästa Junior        Gulmaskad kobolt                               Ronja Eklund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bästa färgvariant

Variant                      Grupp A                                    Grupp B                                              Totalt

Normaltecknat    S-Å Morgander                       Karin Markström                            S-Å Morgander

Isabell                  S-Å Morgander                       Tina Wantling                                 S-Å Morgander

Opalin                  S-Å Morgander                       Karin Markström                            Karin Markström

Opalin Isabell                                                       Tina Wantling                                 Tina Wantling

Gulmaskat                                                            Tina Wantling                                 Tina Wantling

Spangle                                                                 Karin Markström                            Karin Markström

Australbrokigt  S-Å Morgander                          Karin Markström                            Karin Markström

Lutino & Albino                                                    Tina Wantling                                 Tina Wantling

Övriga varianter                                                   Tina Wantling                                 Tina Wantling

Udda varianter                                                      Karin Markström                            Karin Markström

Par                                                                          K & B Strandqvist                          K & B Strandqvist

Resultat KM 2019

Resultat KM (klubbmästerskap) 2019

Helgen den 21-22 september 2019 utställning i Jönköping.

Placeringar

Vinst Färg Utställare

Best in Show Isabell himmelsblå hona Ali Bozkurt

Bäst i motsatt kön Isabell grå hane Ali Bozkurt

Bästa Ungfågel Isabell grå hane Ali Bozkurt

Bästa ungfågel i motsatt kön Isabell grågrön hona Ali Bozkurt

Bästa förstagångsutställare Karin Markström

Fem bästa hanar

1. Isabell grå Ali Bozkurt

2. Gulmaskad H-blå Ali Bozkurt

3. Skuggvinge grå Ali Bozkurt

4. Isabell ljusgrön Tina Wantling

5. Gulmaskad isabell grå Ali Bozkurt

Fem bästa honor

1. Isabell himmelsblå Ali Bozkurt

2. Isabell grågrön Ali Bozkurt

3. Isabell grå Ali Bozkurt

4. Isabell grå Ali Bozkurt

5. Isabell grå Ali Bozkurt

Fem bästa totalt

1. Isabell himmelsblå hona Ali Bozkurt

2. Isabell grå hane Ali Bozkurt

3. Isabell grågrön hona Ali Bozkurt

4. Isabell grå hona Ali Bozkurt

5. Gulmaskad H-blå hane Ali Bozkurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placeringar Färgundulater

Vinst Färg Utställare

Best in Show Gulmaskad spangle honaKerstin Strandqvist

Bäst i motsatt kön Gulmaskad spangle haneRonja Eklund

Bästa Ungfågel Gulmaskad spangle honaKerstin Strandqvist

Bästa ungfågel i motsatt kön Gulmaskad spangle haneRonja Eklund

Bästa Junior Gulmaskad spangle haneRonja Eklund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bästa färgvariant

Variant                                   Grupp A                          Grupp B                                                  Totalt

Normaltecknat                   Ali Bozkurt                        Karin Markström                                   Ali Bozkurt

Isabell                                Ali Bozkurt                        Jimmy Abdelahad                                  Ali Bozkurt

Opalin                               Ali Bozkurt                         Tina Wantling                                         Ali Bozkurt

Opalin Isabell                   Ali Bozkurt                        Tina Wantling                                         Ali Bozkurt

Gulmaskat                        Ali Bozkurt                        Tony Grönberg                                       Ali Bozkurt

Spang                               S-Å Morgander                      ---------------                                          S-Å Morgander

Australbrokigt                     ---------------                      Tony Grönberg                                       Tony Grönberg

Lutino & Albino                   ---------------                          ---------------                                                   -------------

Övriga varianter             Ali Bozkurt                          ---------------                                                Ali Bozkurt

Udda varianter                 ---------------                  Karin Markström                                            Karin Markström

Par                                     ---------------                      --------------                                                           --------------