Svensk Undulathobby, SUH är en förening för dig /er som är intresserad/e av undulater i alla dess former och färger.
Föreningen startades 2007 av ett gäng undulatintresserade människor som tyckte att det fattades något inom undulathobbyn i Sverige.
SUH anordnar utställningar, håller föredrag, skriver artiklar, anordnar träffar och försöker på alla sätt sprida information om undulaten och dess skötsel.
Svensk Undulathobby är medlem i World Budgerigar Organisation, WBO.
Information till våra medlemmar sprids genom internet, brev/mail, Facebook eller genom tidningen Fågelhobby.
Svensk Undulathobby håller två utställningar per år, Ungfågel/Derby på våren och Klubbmästerskapet på hösten.
Uppfödare & Utställningsintresserade