Bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på Svensk Undulathobbys (SUH)

Plusgirokonto 31 74 34-9. Glöm inte att skriva föreningens namn, ditt namn, adressuppgifter, telefonnummer och om ni har, e-postadress.

Medlemsavgiften inkl. Fågelhobby och förbundsavgift för 2022 är:

Senior SEK 425 :- ( 18 år & uppåt )
Junior SEK 305 :-  ( Upp till 18 år )
Partners SEK 525 :-

Ringpriser för År 2022 är 8:-/styck aluminium minsta antal 10 st.    Plastringar 7:-/styck minsta antal 10 st

Nästa ordinarie ringbeställningsdatum är i 15 augusti 2022. Om ni behöver ringar vid andra tidpunkter kan dessa beställas men porto tillkommer.

Om Du är medlem i någon annan SF-ansluten förening och betalar Fågelhobby och förbundsavgiften till dem är medlemsavgiften i SUH:

Senior SEK 195 :-
Junior SEK 75 :- ( upp till 18 år)
Partners SEK 295 :-

Som medlem får du tidningen Fågelhobby 6 nummer /År, utskick av "SUH-bladet" 4 Gånger/ År, inbjudan till föreläsningar och träffar, deltaga på utställningar, årsmöten, köpa årsringar, mm.                                                    Föder du upp får du färdigtryckta stamkort med våran egen logga. Medlemsrabatter av foder samt tillbehör.