Bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på Svensk Undulathobbys (SUH)

Plusgirokonto 31 74 34-9. Glöm inte att skriva föreningens namn, ditt namn, adressuppgifter, telefonnummer och om ni har, e-postadress.

Medlemsavgiften för År 2024 är:

Senior SEK 425 :- ( 18 år & uppåt )
Junior SEK 305 :-  ( Upp till 18 år )
Partners SEK 525 :-

Ringpriser för År 2024 är 8:-/styck aluminium minsta antal 10 st.    Plastringar 7:-/styck minsta antal 10 st

Nästa ordinarie ringbeställningsdatum är i 15 augusti 2023. Om ni behöver ringar vid andra tidpunkter kan dessa beställas men porto tillkommer.


Som medlem får du utskick av "SUH-bladet" 5 Gånger/ År, inbjudan till föreläsningar och träffar, deltaga på utställningar, årsmöten, köpa årsringar, mm. Föder du upp får du färdigtryckta stamkort med våran egen logga. Medlemsrabatter av foder samt tillbehör.        

Vi har även en sluten grupp för medlemmar på Facebook