Bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på Svensk Undulathobbys (SUH)     

Plusgirokonto 31 74 34-9. Glöm inte att skriva föreningens namn, ditt namn, adressuppgifter, telefonnummer och om ni har, e-postadress.

Medlemsavgiften inkl. Fågelhobby och förbundsavgift för 2022 är:

Senior SEK 425  ( 18 år & uppåt)
Junior SEK 305   ( Upp till 18 år)
Partners SEK 525

Om Du är medlem i någon annan SF-ansluten förening och betalar Fågelhobby och förbundsavgiften till dem är medlemsavgiften i SUH:

Senior SEK 195
Junior SEK 75 ( upp till 18 år)
Partners SEK 295